З 26 квітня по 2 травня 2017 в Сурамі (Грузія) пройшов тренінг присвячений темі соціальних прав та доступу до них молоді з уразливих груп

trening 1.jpg

З 26 квітня по 2 травня 2017 Людмила Бондаренко, презентуючи діяльність КНГУ взяла участь в тренінгу «ENTERTAINMENT- Bringing Social Rights to Our Local Agendas», який був організований Youth Social Rights Network  за фінансової підтримки European Youth Foundation of the Council of Europe.

georgia.jpg

На тренінгу в історичному мальовничому містечку Сурамі  зустрілись представники громадських організації з Грузії, Вірменії, Данії, Македонії, Іспанії, Болгарії, України, Греції, Росії, Польщі, Естонії.

trening 2.jpg

Youth Social Rights Network (Молодіжна мережа з соціальних прав) є міжнародною мережею, що працює в сфері покращення доступу до соціальних прав  всіх молодих людей (особливо молодих людей з уразливих груп,  які позбавлені  доступу  до базових потреб та стикаються з відсутністю основних життєвих можливостей).

trening 3.jpg

Провідна тема тренінгу: соціальні права та поліпшення доступу до забезпечення соціальних прав молоді шляхом реалізації Recommendation CM/Rec (2015)3-Рекомендації CM/Rec (2015)3, розробленої Радою Європи. Мета тренінгу-розробити стратегії адвокації та плани дій для промоції доступу молоді  до соціальних прав.

Програма тренінгу базувалась на інтерактивних методиках неформальної освіти та давала багато можливостей для командної роботи; обміну досвідом проведення вдалих кампаній; обговорення, детального аналізу наявних проблем, які постають перед молоддю з уразливих груп;  розробки спільних стратегій кампаній.